Hoito- ja käyttösuunnitelma


Hoito- ja käyttösuunnitelma

Saadakseen kansallisen kaupunkipuiston statuksen tulee hakijan tehdä alueelle maisemanhoidon ja -suunnittelun apuvälineenä toimiva hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelma toimii ohjaavana asiakirjana kaupungille ja kansallisen kaupunkipuiston alueen maanomistajille.

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on tuoda paikan historiaa ja luontoa esille ja saada näin ihmisiä tiedostamaan paremmin ympäristöään. Näillä sivuilla tullaan esittelemään hoito- ja käyttösuunnitelman luonnosta sitä mukaa kuin se valmistuu.