Johdanto

Työryhmä

Lähteet


Johdanto

Forssassa kohtaavat avoimet peltomaisemat, harjuluonto sekä teollisuustoiminnan ympärille kehittynyt kaupunki. Punatiiliset teollisuusrakennukset ja niiden ympärille muodostunut teollisuusyhdyskunnan tarpeisiin kasvanut kaupunki puistoineen, työväenasuinalueineen, johtajien huviloineen on synnyttänyt ainutlaatuisen monikerroksellisen kaupunkirakenteen selkärangan. Kaupungin ytimen läpi virtaa Loimijoki, joka yhdistää muut maisematekijät kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Forssan kaupunkirakenne kertoo ainutlaatuista tarinaa tämän valtakunnallisella tasollakin merkittäväksi katsotun teollisuusyhdyskunnan kehityksestä.

Kansallinen kaupunkipuisto -statusta haetaan säilyttämään kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen arvokkaita ominaispiirteitä. Sen tarkoituksena on tuoda esiin paikan historiaa ja luontoa sekä saada ihmisiä näin tiedostamaan paremmin ympäristöään. Tämä raportti on laadittu toimimaan osana kansallisen kaupunkipuiston hakuprosessissa vaadittavaa esiselvitysmateriaalia.

Selvitystyössä on tutkittu niin luonnonolosuhteita, maiseman historiaa kuin Forssan nykytilaa. Erityisen tärkeänä on nähty runsaan pohjatiedon tulkinta, jonka avulla on pyritty tunnistamaan Forssan kansallisen kaupunkipuiston alueen kohokohdat, heikkoudet, mahdollisuudet sekä alueen ominaispiirteitä uhkaavat tekijät.

Forssan kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen esiselvitys on laadittu Teknillisen korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman harjoitustyönä syksyllä 2005. Tekijöinä ovat toimineet viidennen vuoden maisema-arkkitehtiopiskelijat Sirja Hakala, Hanna Hannula sekä Elina Tirkkonen.