MRL

Kriteerit

Vaikutus maankäyttöön


Kriteerit

1. Sisältö

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää:

  • Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita.
  • Kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.


2. Laajuus ja eheys


Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla:

  • Puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön.
  • Viherrakenteeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollisuus siirtyä kaupunginosasta toiseen.


3. Ekologisuus ja jatkuvuus

Ekologiselta kannalta on tärkeää, että:

  • Alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva eli liittyy välittömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun.


4. Kaupunkikeskeisyys

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä.


Lähde: Ympäristöministeriö (www.ymparistö.fi)