Sisältökriteerien
täyttyminen

Kaupunkipuiston
merkitys
Forssalle


Kansallisen kaupunkipuiston merkitys Forssassa

Forssaan kuuluu omaleimainen, 1800 -luvulta alkanut teollinen kulttuuriperintö, joka edustaa forssalaisten kehityskykyisyyttä ja luovuutta. Historia näkyy vielä tänä päivänäkin kaupunkilaisten arkielämässä niin hienoina rakennuksina kuin elämäntyylinäkin.

Kansallinen kaupunkipuisto edistäisi Forssan kaupunkirakenteen jäsentämistä, historian kerrontaa, arvokkaiden ympäristöjen säilymistä sekä Forssan roolin korostamista hyvänä paikkana asua sekä mielenkiintoisena matkailukohteena. Samalla se edistäisi kaupungin tavoitteita kehittää aluettaan historiaansa arvostavana ja viihtyisänä kaupunkina, jossa asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa elinympäristöönsä kiinnitetään erityistä huomiota.

Kansallisen kaupunkipuiston saaja sitoutuu vaalimaan historiallisia ominaispiirteitä, virkistysarvojen säilymistä sekä tuomaan esille arvokasta puisto- ja kulttuurihistorian perintöä kuitenkaan unohtamatta tämän päivän tarpeita. Kansallisen kaupunkipuiston saaminen saattaisi mahdollistaa hankerahoitusta sekä valtion että EU:n kautta. Statuksen saaneet kaupungit ovat saaneet taloudellista tukea mm. puistossa sijaitseville rakennuksille, ympäristörakenteille ja projekteille sekä helpotuksia esimerkiksi rakennusten energiatodistusvaatimuksiin.