Johdanto

Työryhmä

Lähteet


Lähteet

Kirjallisuus:

 • Aaltonen, E. Länsi-Suomen yhteismyllyt. Forssa 1944.
 • Aaltonen, E. Forssa 1847-1947 : menneisyyttä ja nykyisyyttä. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. Forssa 1947.
 • Aaltonen, E. Entisajan Forssaa ja sen väkeä I. Forssa 1947.
 • Aaltonen, E. Entisajan Forssaa ja sen väkeä II. Forssa 1951.
 • Ahonen, K. Forssan teollisuusympäristön taustaa 1978.
 • Alanen, T. Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö – nimistön vakiintumisen aika. Jyväskylä 2004.
 • Alanen, T. Virsta väärään – Vanha Tammelan kirkkotie. Forssa 1991.
 • Alanen, T., Saulo Kepsu ; [övers. Henrik Ekberg och Saulo Kepsu] Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805 = Konungens kartverk från Finland. Helsinki 1989.
 • Alho, K. Suomen teollisuuden suurmiehiä. Porvoo 1961.
 • Baarman, S. Kansanpuisto viheralueen osana. Diplomityö. Espoo 1982.
 • Heikkilä, T. Suomalainen kulttuurimaisema. Sulkava 2000.
 • Jutikkala, E., Aaltonen, E. [et al.] (toim.) Hämeen historia. I - Esihistoria ja keskiaika. Hämeen
  Heimoliitto. Hämeenlinna 1955.
 • Jutikkala, E., Aaltonen, E. [et al.] (toim.) Hämeen historia. II:I - noin vuodesta 1540 vuoteen
  1721. Hämeen Heimoliitto. Hämeenlinna 1957.
 • Jutikkala, E., Aaltonen, E. [et al.] (toim.) Hämeen historia. III:I - vuodesta 1721 vuoteen 1870.
  Hämeen Heimoliitto. Hämeenlinna 1966.
 • Jutikkala, E., Aaltonen, E. [et al.] (toim.) Hämeen historia. III:II - vuodesta 1721 vuoteen 1870.
  Hämeen Heimoliitto. Hämeenlinna 1976.
 • Jutikkala, E., Vuorinen, O. [et al.] (toim.) Hämeen historia. IV:I – noin vuodesta 1870 vuoteen
  1945. Hämeen Heimoliitto. Hämeenlinna 1969.
 • Jutikkala, E., Vuorinen, O. [et al.] (toim.) Hämeen historia. IV:II – noin vuodesta 1870 vuoteen
  1945. Hämeen Heimoliitto. Hämeenlinna 1974.
 • Jutikkala, E., Vuorinen, O. [et al.] (toim.) Hämeen historia. IV:III – noin vuodesta 1870 vuoteen
  1945. Hämeen Heimoliitto. Hämeenlinna 1979.
 • Hällström, H., Forssan kauppala. Maantieteenlaitoksen tutkielma. Turku 1930.
 • Hämeen liitto. Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeenlinna 2003.
 • Hämeen liitto. Kanta-Hämeen maakuntakaava, maakuntakaavakansio 4. Hämeenlinna 2004.
 • Hämeenlinna. Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto, hoito- ja käyttösuunnitelma. Hämeenlinna 2002.
 • Kaukovalta, K.V. Forssan puuvillatehtaan historia 1847-1934. Karisto Oy 1934.
 • Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983.
 • Maanmittaushallitus. Maanmittaus Suomessa 1633-1983. Helsinki 1983.
 • Maatalouden tutkimuskeskus. Maaseudun kulttuurimaisemat. Sulkava 1997.
 • Maanpää, J. Suomalaisia suurliikemiehiä. Helsinki 1942.
 • Masonen, J. Hämeen Härkätie – synty ja varhaisvaiheet. Tiemuseon julkaisuja. Helsinki 1989.
 • Museovirasto. Rakennushistorian osasto FORSSA - Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja rakennetut alueet. Forssa 1977. [julkaisematon]
 • Museovirasto. Rakennettu kulttuuriympäristö – Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Helsinki 1993.
 • Ojanen, E. Tammelan historia I. Forssa 1992
 • Ojanen, E. Tammelan historia II. Forssa 1983
 • Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
 • Pohjakallio, L. Lounais-Hämeen esihistoria. Forssa 1994.
 • Putkonen, L., Kaunisharju, K. [et al.] (toim.) Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto ja Rakennustieto Oy. Hämeenlinna 2003.
 • Rintala, J. Soranottoalueiden jälkihoito - pintarakennemateriaalit suojaverhouksessa. Helsinki 1997.
 • Saarenheimo, J. Kun toimeen tartuttiin – Hämeen historia vuoteen 1945. Hämeenlinna 1984.
 • Saatsi, H. Forssan keskustan maiseman yleissuunnitelma. 1989. [julkaisematon]
 • Tie- ja vesirakennushallitus, Suomen tieyhdistys. Suomen teiden historia I. Helsinki 1974
 • Vakkilainen, M. Vanhoilla valtateillä – Kruununteiden ja kansanpolkujen vuosisataisia vaiheita. Helsinki 1982.
 • Ympäristöministeriö. Arvokkaat maisema-alueet. Helsinki 1993.
 • Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Helsinki 2003.
 • Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset. Helsinki 2003.
 • Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset. Helsinki 2003.

  Sähköiset lähteet:
 • http://www.forssa.fi/ymparisto/Ympariston%20tilan%20katsaus.pdf . Katsaus Forssan ympäristöntilaan, Forssan kaupungin ympäristölautakunta. (3.1.06)
 • http://www.jokioistenmuseorautatie.fi/jmr/jr100_s.htm (25.11.2005)
 • http://www.histdoc.net/uscha/index.html (25.11.2005)
 • http://www.hameenliitto.fi (26.10.2005)
 • http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=816 (15.12.2005)
 • http://www2.agronet.fi/lflwww/raportit/loppuraportti/projektialue.html (24.11.2006)
 • http://www.forssa.fi (1.10.2005)
 • http://www.forssanseutu.fi/cgi-bin/seutuportti.storefront (11.11.2005)
 • http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=117947&lan=fi (24.10.2005)
 • http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=64293&lan=fi (4.1.2005)
 • http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/mika_on_maisema.htm (11.12.2005)
 • http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/index.htm (12.12.2005)
 • http://www.virtuaaliyliopisto.fi/maakirjakartat/ (12.12.2005)
 • http://www.proforssa.fi/KukaWahren.html (15.12.2005)
 • http://www.forssa.fi/dynastia/djulkaisu/kokous/KOKOUS-58-11.HTM (4.1.2006)
 • http://www.forssa.fi/kaavoitus/kaupkehi.htm (18.12.2005)
 • http://www.surffi.net/~simovei/lhlh/index.php?id=C
 • http://www.lentopaikat.net/effo.shtml

  Kuvat:
 • Mauranen, T. (toim.) Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta 1. Maata, jäätä, kulkijoita.
  Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860. Tielaitos. Helsinki 1999.

  Kartat:

 • Punakivi, Kalevi 1976. Forssa. Suomen geologinen kartta 1:100 000: maaperäkartta lehti 2113.
 • Hokkanen, Kalevi 2005. Lounais-Hämeen muinaisranta-analyysit ja muinaisrantojen visualisointi. 7s., 3 liites. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, P 22.4.110.
 • Hämeen liitto. Kanta-Hämeen maakuntakaavaluonnos 29.11.2004. Hämeenlinna 2004.
 • Forssan kaupunki. Yleiskaava 28.7.1993. Forssa.
 • Forssan kaupunki, Ajantasa-asemakaava 1964. Forssa.
 • Maanmittauslaitos. Peruskartta 1:20 000, karttalehti 2113
 • Kansallisarkisto. Senaatinkartta 1884, karttalehti XIII23
 • Kansallisarkisto. Kuusto ja Lunttila. Hämeenlinna 1849.
 • Bertel Jung. Forssan kauppalan asemakaava. Helsinki 1925.
 • Kartta 1896 ja 1899 (kartta on saatu käyttöön Forssan Kaupunkisuunnittelu virastosta)
 • Björninmäki ja Sepänhaka. Forssa 1917. (kartta on saatu käyttöön Forssan Kaupunkisuunnittelu
  virastosta)
 • http://www.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/maakirjakartat/kartat/haku.php

  Haastattelut:

 • Aluearkkitehti Köykkä Sirkka, Forssan kaupunki. (23.9.2005, 29.9.2005, 4.11.2005)
 • Asukas Niemi Jari. (29.9.2005)
 • Kaavoitusinsinööri Seppälä Anne, Forssan kaupunki, (23.9.2005, 29.9.2005, 4.11.2005)
 • Kaupunginarkkitehti Aarnio Minna, Forssan kaupunki. (23.9.2005, 29.9.2005)
 • Kaupunginpuutarhuri Grönholm Leila, Forssan kaupunki. (23.9.2005, 29.9.2005, 4.11.2005)
 • Ylitarkastaja Flander Jukka-Pekka, Ympäristöministeriö. (14.9.2005, 16.1.2006)