Maaperä

Vesistöt

Kasvillisuus

Maisemarakenne


Maaperä

Kansallisen kaupunkipuiston alueella maaperä on pääosin savea, koska rajaus myötäilee Loimijoen jokilaaksoa. Forssan keskustaa koillispuolelta reunustava harju näkyy kaupunkipuiston pohjoisosassa. Rajauksen eteläpäässä Loimalammin alueella maaperä on soistuvaa turvemaata.


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06

 

Lähteet:
Punakivi, Kalevi 1976. Forssa. Suomen geologinen kartta 1:100 000: maaperäkartta lehti 2113.
Maanmittauslaitos. Peruskartta 1:20 000, karttalehti 2113