Maisematilallinen analyysi

Kaupunkirakenteen ongelmat ja kehitysmahdollisuudet

Kaupunkipuiston kolme eri osa-aluetta

SWOT

 

 


Kaupunkipuiston kolme erityyppistä osa-aluetta


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06


Kansallisen kaupunkipuiston erityyppiset osa-alueet.

Harjun alue

Harjun alue muodostuu pääosin Syrjänharjun alueista sekä pohjoisosien viljelysmaisemista. Harjun alueen maisemakuvaa hallitsee Lamminmäen korkea hiekkainen mäkialue, joka on osa Syrjänharjun harjujaksoa. Alueella on kulttuurihistoriallisia arvoja sen pitkän asutus- ja viljelyhistorian vuoksi.

Harjumetsän keskellä kulkeva kuntorata. Kuva: Elina Tirkkonen

Teollisuusperinnön alue

Teollisuusperinnön alue sisältää pääasiassa Forssan teollisuushistoriaan kiinteästi liittyviä alueita, jotka toimivat Forssan kaupunkirakenteen selkärankana myös nykypäivänä. Teollisuusyhdyskunnan kehittyminen lähti liikkelle Kehräämön ja Kutomon teollisuuslaitoksien rakentamisesta 1800 -luvun puolessa välin. Tehdaslaitosten ympärille kehittyi lukuisia työväen asuinalueita, kuten Ronttismäki, Uusikylä ja Yliskylä. Sodan jälkeistä asuntotuotantoa edustaa Rantalanmäen rintamamiestaloalue. Forssan kaupunkirakenteeseen kehittyi jo varhaisessa vaiheessa useita laajoja puistoalueita mm. 1800 -luvun puolessa välin Kehräämön alueeseen kiinteästi liittyvä Yhtiönpuisto sekä myöhemmin 1900 -luvulla perustettu Talsoilanpuisto. Forssan pitkää teollisuushistoriaa jatkaa Liha ja Säilyke Oy Loimijoen varrella.

Kehräämön tehdasaluetta. Kuva: Elina Tirkkonen

Agraarimaiseman alue

Agraarimaiseman alue muodostuu laajasta Hakalanaukeen viljelysaukeasta ja Salmistonmäen sekä Loimalammin luonnonolosuhteiltaan merkittävistä alueista sekä Viksbergin vanhasta kaatopaikasta ja pienlentokentästä. Viljelyaukea rajautuu pohjoisesta Kuuston ja Lunttilan vanhoihin kyliin ja lännestä Forssan teollisuusrakennuksiin. Nämä rajapinnat ovat maisemakuvan kannalta hyvin merkittäviä. Loimijoki halkoo viljelymaisemaa ja yhdistää sen aina Tammelan Pyhäjärvelle saakka. Alue on maisematilaltaan hyvin vaikuttava.

Avoin viljelymaisema Loimijoen varrella. Kuva: Elina Tirkkonen

Kansallisen kaupunkipuiston nimistöä