Yhdyskunta-
rakenne


Kaavatilanne

Viheralueet ja kevyenliikenteen reitistö

Suojelukohteet


Kaavatilanne

Maakuntakaava

Hämeen liitto valmisteli Kanta-Hämeen maakuntakaavaa vuosina 2000-2004. Tällä hetkellä maakuntakaava odottaa Ympäristöministeriön vahvistusta. Vahvistamispäätökseen saakka noudatetaan voimassa olevia seutukaavoja.


Kartta: Hämeen liitto,ote Kanta-Hämeen maakuntakaavaluonnoksesta 29.11.2004

Yleiskaava

Forssassa on voimassa yleiskaava vuodelta 1993, joka kattaa kansallisen kaupunkipuiston alueen kokonaan. Tällä hetkellä ydinkeskustan torialuetta, keskustan suurmyymäläaluetta ja linja-autoaseman osayleiskaavaa tarkistetaan ja täydennetään keskustatoimintojen kehittämisen kannalta ottaen huomioon kevyeen liikenteeseen painottuvaa liikenneympäristöä, rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä ympäristöarvoja. Tavoiteaikatauluna on 2005-2008. Forssan- Jokioisten- Tammelan yhteishankkeessa tarkastellaan Valtatie 10 lähiympäristön maankäytöllisiä ja liikenteellisiä ratkaisuja kolmen kunnan alueella. Kaavassa tutkitaan mahdollisuudet erilaisiin kaupallisiin ja toiminnallisiin tulevaisuuden tarpeisiin sekä tarvittavia liikenteellisiä järjestelyjä tuleva rakentaminen huomioiden.


Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06

Yleiskaava ja ajantasa-asemakaava yhdistettynä kansallisen kaupunkipuiston alueella

Asemakaava

Kansallisen kaupunkipuiston alueesta noin puolet on asemakaavoitettu. Kansallisen kaupunkipuiston kannalta tärkeitä asemakaavoituskohteita tällä hetkellä ovat:

 • Vieremän myllyn alue, jossa entisen myllyn ja siihen liittyvän puistoalueen uutta käyttöä tarkastellaan.
 • Linikkalan nk. Aurinkorannan asuinalueen sijainti avoimessa maisematilassa kaupungin rajapinnassa sekä mahdollisen Itäisen kehätien toteutuminen.
 • Kalliomäen liike- ja toimistorakennusten korttelialueen laajentaminen.
 • Ronttismäen asemakaavan uudistaminen alueen arvot huomioiden.
 • Keskustan asemakaavamuutos Puutarhakadun ja Sortohaankadun väliselle alueelle. Erityishuomiota alueella tullaan kiinnittämään liikenneturvallisuuteen ja kaupunkikuvan parantamiseen.
 • Keskustan Paimenenkadun ja Vapaudenkadun välisen alueen sekä torialueen ympäristön asemakaavamuutos.
 • Keskustan entisen S-marketin korttelialueen ja siihen liittyvän puistoalueen asemakaavan muutos Loimijoen, Hämeentien ja Säästöpankinkadun välisellä alueella. Kaavassa tullaan tutkimaan pysäköinti- ja puistoalueen järjestelyä.
 • Sahan alueen eli ns. Makasiinirannan asemakaavan muutos Loimijoen, Keskuskadun, Loimikadun ja Yhtiönkadun välisellä alueella.
 • Uudenkylän asemakaavamuutos suojeltavan Ojakadun entisen koulun ja sen lähiympäristön järjestelyistä ja tontinmuodostamisesta.
 • Uudenkylän Yhtiönkadun, Oikokadun ja Esko Aaltosen kadun välisen kolmion asemakaavan muuttaminen uuteen käyttöön.
 • Haudankorvan Puuvillakadun, Finlaysonintien, Yhtiönkadun ja Loimijoen välisen korttelin 165 osan asemakaavan muuttaminen katu- ja korttelialueiden rajauksia rakennetun tilanteen mukaisiksi.
 • Finlaysonintien ja Loimijoen välisen alueen asemakaavan muutos sisääntulotien rakentamiseen.Asemakaavakohteita vuoden 2005 kaavoituskatsauksesta


Lähde: Forssan kaupunki