Yhdyskunta-
rakenne


Kaavatilanne

Viheralueet ja kevyenliikenteen reitistö

Arvokkaat kohteet


Viheralueet ja kevyenliikenteen reitistö

Forssan viheralueverkoston sydän keskittyy pääasiassa Loimijoen ympärille joen toimiessa kaupunkirakenteen selkärankana. Jokea reunustavat viheralueet ovat monipuolisia ja suurimmaksi osaksi hyvin hoidettuja. Keskuspuisto ja Rantapuisto muodostavat laajan yhtenäisen viheralueen keskelle kaupunkia. Viheralueiden sisäiset reitit ovat pääasiassa kivituhkapäällysteisiä, muutoin reitit kulkevat asuinalueiden asfaltoiduilla jalkakäytävillä.

Laajemmat yhtenäiset viheralueet sijoittuvat harjun alueelle, josta liittyminen laajempiin ympäröiviin viheralueisiin syntyy luontevasti. Alueiden saavutettavuus keskustasta päin on huono, mutta niiden sisäinen reitistö on suhteellisen kattava ja hyvin hoidettu. Käytöstä poistunut Vieremän soranottoalue aiheuttaa maisemalle ja käytölle häiriön hoitamattomana.

Kaupunkipuiston eteläosan viheralueet ovat myös laajoja, mutta niiden saavutettavuus on tällä hetkellä huono reitistön puuttuessa lähes kokonaan. Käytöstä poistettua kaatopaikkaa ei kunnostamatta pysty käyttämään virkistysalueena. Loimalammin linnustonsuojelualue asettaa myös omat rajoitteensa sen käytölle.


Pohjakartat (c) Maanmittauslaitos, lupa nro HÄME/516/06